Tuesday, July 6, 2010

at home, Lagos, Algarve.Lagos, Algarve.

Lagos, Algarve.
JP at the pool, Lagos, Algarve.
Kiki at the pool, Lagos, Algarve.
Meia Praia, Lagos, Algarve.
Meia Praia, Lagos, Algarve.
Meia Praia, Lagos, Algarve.
Meia Praia, Lagos, Algarve.


Meia Praia, Lagos, Algarve.

Meia Praia, Lagos, Algarve.

Meia Praia, Lagos, Algarve.
Meia Praia, Lagos, Algarve.
Meia Praia, Lagos, Algarve.

Meia Praia, Lagos, Algarve.


Meia Praia, Lagos, Algarve.