Monday, August 30, 2010

dish cloth (at the studio), Olaias, Lisbon.
JP & Sandro G at the studio, Olaias, Lisbon.

dinner with Margarida, Tofu, JP & Kiki, Bairro Alto, Lisbon.
Kiki & JP, Clube da Esquina, Bairro Alto, Lisbon.